Nu kan riksdagsbeslut ge behandlingsalternativ till Levaxin

© thyroidhormones.wordpress.com

Patienter med hypotyreos har i praktiken endast ett läkemedel som de kan få behandling med trots expertuppgifter att 15 procent inte svarar på denna behandling. Det kan riksdagen ändra på det den 27 april när de fattar beslut om förslag om nya riktlinjer för behandling av sjukdomen. 

I början av mars 2016 offentliggjorde Socialstyrelsen uppgifter om läkemedel som expedierats mot recept år 2015. Av statistiken för behandlingsformerna för sjukdomen hypotyreos framgår att 431.560 patienter (98,4 procent) fick behandling med läkemedelssubstansen levotyroxin. I praktiken består denna behandling av ett enda läkemedel – Levaxin – då antalet sålda dygndoser under året för läkemedlet var över 88 miljoner medan antalet sålda dygnsdoser för systerläkemedlet Euthyrox var drygt 1 miljon.

För andra behandlingsformer än levotyroxin är siffrorna mycket låga. Endast 6.390 patienter (1,46 procent) fick behandling med liothyronin som oftast används i kombination med levotyroxin, och ännu färre – bara 630 patienter (0,14 procent) fick behandling med läkemedel av torkat sköldkörtelextrakt.
Ska Levaxin vara det enda valet för över 430 000 patienter
Det är ett faktum att alla patienter inte blir hjälpta av levotyroxin. Det är också ett faktum att hypotyreospatienter kontinuerligt nekas annan behandling. Läs mer

Voltaren är hormonstörande – det orsakar hypotyreos

 

 

med_eller_utan_Voltaren

© thyroidhormones.wordpress.com

Voltaren och andra diklofenakpreparat är hormonstörande. De stör aktiviteten hos kroppens mest potenta sköldkörtelhormon och därmed bildandet av tusentals olika protein. I praktiken innebär det att användarna utvecklar sjukdomen hypotyreos, något som allmänheten hålls okunniga om. 

Voltaren, Eeze Diklofenak T OrifarmIgnorinDiklofenak Mylan, Diclofenac Bluefish m fl är populära inflammationshämmande läkemedel med den aktiva substansen diklofenak. Under 2015 såldes nästan 30 miljoner dygnsdoser i Sverige, varav nio miljoner receptfritt. Utöver det såldes drygt 1,5 miljoner förpackningar för utvärtes bruk i form av gel och medicinskt plåster. Hur många unika användare det rör sig om är svårt att säga, men av Socialstyrelsens läkemedelsstatistik framgår att nära 380 000 personer fick diklofenak utskrivet i tablettform någon gång under 2014. Läs mer