Om du misstänker att biverkningar eller oväntade effekter beror på att det varit något fel på läkemedlet Liothyronin ska du reklamera – inte biverkningsrapportera till Läkemedelsverket!

rodawebben

Röda Webben –

© thyroidhormones.wordpress.com

Läkemedelsverket och Sköldkörtelföreningen äventyrar patienters Liothyroninanvändning. 

I dagarna har vi sett hur både Läkemedelsverket och patientföreningen Sköldkörtelföreningen uppmanar användare av indragna Liothyroninbatcher att anmäla eventuella biverkningar till Läkemedelsverket.

Liothyronin, ett läkemedel med en fläckfri historik sett ur ett biverkningsperspektiv, kan därmed snart se sitt goda rykte kastas omkull.

Det är synd.

Det är nämligen skillnad på en biverkning av ett läkemedel och en biverkning orsakad av kvalitetsfel på läkemedel.

Om biverkningar uppstått av läkemedel som det rent tekniskt inte har varit något konstaterat fel på, ska biverkningar anmälas till Läkemedelsverket.

Om biverkningar istället misstänks vara orsakade av kvalitetsfel hos läkemedel ska läkemedlet reklameras till apotek eller direkt till tillverkare (se instruktionsfilm). Detsamma gäller om man upplever att effekten uteblir eller förändras hos ett läkemedel man brukar ta.

Biverkningar som uppstått efter användning av nu indragna batcher Liothyronin ska sannolikt reklameras och inte biverkningsrapporteras till Läkemedelsverket.

Det är synd att myndigheten Läkemedelsverket har missat att tala om detta, det är trots allt deras ansvar, och det är synd att patientföreningen inte har bättre koll.

När biverkningar anmäls till Läkemedelsverket signalerar det att det är något fel på själva läkemedlet. De rapporterade biverkningarna hamnar både i svenska och europeiska biverkningsregister för all framtid och här finns inget utrymme för spekulativa orsaker som kvalitetsavvikande batchnummer. Här är en biverkning en biverkning och inget annat.

Gör om, gör rätt Läkemedelsverket och Sköldkörtelföreningen. Berätta hur man gör en reklamation vid apotek eller direkt till tillverkaren på era hemsidor. Med er uppmaning att anmäla biverkningar av nu indragna Liothyroninbatcher till Läkemedelsverket och inte till apotek eller tillverkare som reklamation, äventyrar ni patienternas möjligheter att få redan svåråtkomligt men väl fungerande läkemedel.

Text av: Nina Oksa


SÅ HÄR GÖR APOTEK OCH TILLVERKARE NÄR DE GÖR EN REKLAMATION AV LÄKEMEDEL

Instruktionsfilm hur reklamation görs vid Apotek eller läkemedelstillverkare på Röda Webben. Klicka på länken ”Klicka här för att se en instruktionsfilm”.

Observera att reklamationsorsak ska anges med uppgifter som bland annat kundens upplevda effekt och att det är bra om uppgifter som lämnas är utförliga!

FAKTA OM REKLAMATION AV LÄKEMEDEL

Reklameraläkemedel.se – Läkemedelsbranschens webbportal för reklamation av läkemedel 

1177 Vårdguiden – ”Reklamation av läkemedel

Röda Webben

VAD ÄR EN REKLAMATION

Med reklamation menas påtalande av misstänkta kvalitetsbrister, förfalskningar eller andra synpunkter rörande läkemedel som bör nå läkemedelsföretaget. Detta gäller oavsett om klagomålet anses befogat eller inte.

En reklamation kan vara kemisk/farmacevtisk, teknisk, eller medicinsk. Biverkningar, utebliven eller förändrad effekt handläggs som en reklamation när orsaken misstänks bero på ett produktfel eller förfalskning.

Nationella riktlinjer för hantering av reklamationer har tagits fram av ARI (Arbetsgruppen för Reklamationer och Indragningar), där branschens olika aktörer är representerade. För mer information om riktlinjerna för reklamationer se Röda Webben (internet site med information, checklistor och goda råd kring reklamationer och indragningar, tillgång via abonnemang från LIF), http://www.reklameralakemedel.se eller Läkemedelsverkets hemsida.

Ur: Reklamationer, Tamro


© thyroidhormones.wordpress.com

liothyronin-takeda-pharma

Liothyronin – inte en enda rapport om biverkningar på över 50 år

© thyroidhormones.wordpress.com

För läkemedlet Liothyronin har det inte inkommit en enda biverkningsrapport sedan biverkningsrapportering infördes i Sverige år 1965.

Liothyronin är ett läkemedel med den aktiva substansen liotyroninnatrium, en syntetisk form av sköldkörtelhormonet trijodtyronin, eller T3 som det oftare kallas. T3 är ett biologiskt aktivt hormon som är direkt verksamt i kroppens vävnader och organ där det reglerar bildande av tusentals olika protein.

Läkemedlet Liothyronin används vid behandling av hypotyreos, en sjukdom som sannolikt är Sveriges vanligaste då snart en halv miljon står under livslång behandling och sjukdomen oftast är kronisk till sin natur.

Just Liothyronin är dock inte ett förstahandsval vid behandling av hypotyreos. Behandlingen kan användas i ”experimentellt syfte” som det heter, enligt uppdaterad rekommendation år 2016 i Viss.nu.

Rekommendationen är att hypotyreos endast ska behandlas med Levaxin som består av levotyroxinnatrium, en syntetisk form av sköldkörtelhormonet tyroxin, eller T4. I kroppens vävnader omvandlas T4 till T3 men forskningsstudier visar att användning av levotyroxin i normala doser inte ger normala halter av T3 vilket antas vara en förklaring till att patienter uppvisar kvarvarande hypotyreossymptom trots välinställd medicinering.

Läkemedlet Liothyronin används framförallt i kombination med Levaxin och den så kallade kombinationsbehandlingen simulerar ett fysiologiskt sett mer normalt förhållande då en frisk sköldkörtel bildar och utsöndrar bägge dessa hormon.

Att få behandling med Liothyronin är svårt. År 2015 hade bara 6 390 patienter denna behandling medan drygt 425 000 fick behandling med Levaxin. Att förskrivningen av Liothyronin är så mycket lägre än förskrivningen av Levaxin beror till största del på att Levaxin är den enda behandlingen som rekommenderas sedan början av 70-talet. Som en konsekvens av rekommendationen har läkare i allmänhet liten eller ingen erfarenhet av hur Liothyroninläkemedlet ska användas.

Liothyronintabletter finns bara i styrkan 20 mikrogram och det är vanligt förekommande att läkare ordinerar en för hög inledande dos med följden att patienterna har svårt att tolerera den ökade ämnesomsättningen den höga dosen bär med sig. Få läkare känner till att en inledande dos av T3 ska vara betydligt lägre, 5-10 mikrogram, och att dygnsdosen ska delas 2-3 gånger per dygn för att undvika för hög ämnesomsättning.

Att Liothyronin ändå är ett fungerande och säkert läkemedel vittnar patienter om sedan de fått möjlighet att prova behandlingen. Det är inte ovanligt att dess användare berättar om hur kvarstående symptom, ofta efter långvarig behandling med bara Levaxin, lindrats eller till och med försvunnit helt.

Förutom upplevda patienterfarenheter, talar även statistiken över antalet gjorda biverkningsrapporter för att Liothyronin är ett läkemedel som är säkert och väl fungerande.

Sedan 1965, då biverkningar började registreras i Sverige, finns det inte en enda biverkningsrapport gjord för Liothyronin.
Inte en enda.

Av: Nina Oksa

© thyroidhormones.wordpress.com


FAKTA

  • Liothyronin och Levaxin tillverkas av Takeda Pharma
  • Läkemedlen Liothyronin och Levaxin blev godkända i Sverige 1957 respektive 1954
  • Mellan tiden 1965 till 2017 (den 18 januari) finns det ingen biverkningsrapport rapporterad för Liothyronin.
  • Levaxin är ett av Sveriges vanligaste läkemedel som det görs biverkningsrapporter för


Varför jag skrev denna artikel

Anledningen till att jag skrev denna artikel är för att det uppstått en oro bland hypotyreospatienter kring indragna batcher av Liothyronin av läkemedelsföretaget Takeda Pharma. Många som använt batcherna har mått sämre – vissa som använt batcherna har mått som vanligt. 

Sammanlagt drogs 14 batcher in den 8 december 2016 i Sverige, Finland, Norge, Danmark, Estland och Polen. I Sverige drogs 8 batcher in – en batch där man funnit avvikelser i upplösningshastighet hos tabletterna (64% under 45 min mot acceptabla 70% under samma tid) och övriga sju för att man funnit en trendmässig teoretisk risk.

Den 19 januari 2017 lämnade Takeda Pharma en kortare förklaring.
Den 20 januari 2017 lämnade Läkemedelsverket en förklaring till indragningen.

Med artikeln vill jag visa att Liothyronin är en fungerande behandling som många hypotyreospatienter upplever att de blir hjälpta av och som historiskt sett inte har förknippats med rapporterade biverkningar. Det är viktigt att komma ihåg om effekten av de indragna batcherna blir att patienter får svårare att få behandling med Liothyronin.

Den 22 januari 2017

© thyroidhormones.wordpress.com