Thyroid Trans Act kan stjälpa Tsh och Levaxin

thyroid_transact_spp1629

© thyroidhormones.wordpress.com

”Vad definierar en frisk och en sjuk sköldkörtelfunktion?”
Det vill projektet THYROID TRANS ACT i Tyskland ta reda på då en tredjedel av landets arbetsföra befolkning lider av sköldkörtelrubbningar och sköldkörtelvården inte tycks fungera.

År 2012 grundades forskningsprojektet THYROID TRANS ACT – Translation of Thyroid Hormone Actions beyond i Berlin – ett projektet sponsrat av det tyska forskningsrådet Deutsche Forschungsgemeinschaft och som har i uppdrag att forska i verkningsmekanismer hos andra sköldkörtelhormon än våra klassiska sköldkörtelhormon, dvs tyroxin (T4) och trijodtyronin (T3). I projektet deltar 14 tyska universitet och universitetssjukhus.

Den centrala frågan som forskningsprojektet har som mål att besvara är ”Vad definierar en frisk och en sjuk sköldkörtelfunktion?” men det högst intressanta är anledningen till varför man vill ha frågan besvarad och varför projektet initierats.

Anledningen visar sig ligga helt i linje med vad allt fler sköldkörtelpatienter vittnar om runt om i världen – att det är något fel på dagens diagnostik och behandling av hypotyreos – dvs diagnostik och läkemedelsdosering baserad efter halter av tyreoideastimulerande hormon (TSH) och/eller fritt T4 samt en dåligt fungerande behandling med bara levotyroxin, eller Levaxin som vi har i Sverige.

Bland den tyska befolkningen har man vidare funnit – vilket också är en anledning till projektet – att var tredje vuxen person är drabbad av sköldkörtelrubbningar och att män och kvinnor är lika ofta drabbade.

I fem punkter förklaras varför frågan – som uppges ha högsta prioritet – ska besvaras av THYROID TRANS ACT.

Här fritt översatt från den engelska deklarationen (se nedan):

1 Sköldkörtelsjukdomar med dess metabola och mentala konsekvenser drabbar en tredjedel av den vuxna arbetsföra tyska befolkningen och har betydande negativa effekter i välbefinnande bland patienter och även väsentliga kostnader, mer än 2 miljarder euro per år, för samhället och sjukvården.

2 Det finns gott om bevis att nuvarande praxis att bestämma serumnivåer av sköldkörtelstimulerande hormon (TSH) och/eller fritt T4 adekvat varken speglar det fysiologiska eller patofysiologiska tillståndet hos en individ.
Vidare, medan levotyroxin är det mest föreskrivna hormonet i Tyskland och rankat bland världens tio mest föreskrivna piller, klagar många patienter över biverkningar och nedsatt välbefinnande, trots till synes tillräcklig substitution övervakad genom prov på TSH och fritt T4. Detta belyser att de kliniska biomarkörerna som används för närvarande är otillräckliga för att heltäckande bedöma patienternas sköldkörtelstatus.

3 Således finns ett akut behov av nya biomarkörer som kan användas för att på ett säkert sätt upptäcka, övervaka och skilja ut en frisk sköldkörtelfunktion från en sjuklig. För detta ändamål, måste sambanden mellan klassiska och nya molekylära spelare som har sköldkörtelhormonverkande aktiviteter tolkas och omdefinieras för specifika organ, kön och ålder. Med nya spännande forskningsteknologier och stora väldefinierade epidemiologiska kohorter, finns en väg inom räckhåll att nå målen för första gången.

4 Följaktligen kommer forskningen markant öka vår förståelse av patofysiologin av en störd aktivitet hos sköldkörtelhormon och ännu viktigare, öppna nya möjligheter till diagnos, prevention och hanterandet av vanliga [sköldkörtel-]relaterade sjukdomar såsom humörstörningar , mental nedsatthet, benskörhet, hjärt- och kärlsjukdomar samt störd energibalans som alla utgör en stor hälsobörda beroende av sköldkörtelhormonstatus.

5 De spännande upptäckterna av olika derivat av sköldkörtelhormon som sträcker sig från ”T4 till T0” och deras aktiviteter kommer att utgöra en ovärderlig resurs för utveckling av diagnostiska verktyg. Dessutom kan forskarnas arbete vid THYROID TRANS ACT innebära utveckling av nya tänkbara  innovativa läkemedel som kan användas för behandling av folksjukdomar.

Projektet som sedan start presterat närmare fyrtio publikationer i forskning kring andra sköldkörtelhormon än T4 och T3 var till en början tänkt att pågå till 2015 men har sedan dess förlängts tre år till 2018.

De slutsatser man kommer fram till av det tyska projektet kan förhoppningsvis komma att ändra dagens diagnostik och behandling av hypotyreos.

Text av: Nina Oksa

© thyroidhormones.wordpress.com


 

THYROID TRANS ACT is a scientific program which targets TH [thyroid hormone] action beyond the classical concepts by asking the central question: What defines healthy and diseased thyroid function?

Answers to this question are of high priority for several reasons:

1 Thyroid disorders, with their metabolic and mental consequences, affect one third of the working German adult population with considerable negative impacts on the well-being of patients and significant costs of more than 2 billion € per year for the society and health system.

2 There is ample evidence that the current practice of determining serum levels of thyroid stimulating hormone (TSH) and/or freeT4 (fT4) neither reflects the physiological nor the pathophysiological situation of an individual adequately. Furthermore, while levo-thyroxine, the most frequently prescribed hormone in Germany, ranks among the top ten prescribed pills worldwide, many patients complain of side effects and impaired well-being, despite seemingly adequate substitution as monitored by TSH and fT4. This highlights that clinical biomarkers are at present insufficient to assess the patients’ thyroid status comprehensively.

3 Thus there is an urgent need for novel biomarkers that can be used to reliably detect, monitor and distinguish healthy from diseased thyroid function. To this aim, the interrelationships between classical and new molecular players in TH action need to be deciphered and redefined in the context of organ specificity, gender and age. With exciting novel research technologies and large well-characterized epidemiological cohorts available, a truly translational approach to achieving these goals is within reach for the first time.

4 Consequently, the research will markedly advance our understanding of the pathophysiology of disturbed TH action and, more importantly, will open new avenues for diagnosis, prevention and targeting of common related diseases such as mood disorders, mental retardation, osteoporosis, cardiovascular diseases and disrupted energy balance, all of which represent a major health burden with prominent impact of TH status.

5 The exciting discovery of multiple TH derivatives ranging from “T4 to T0” and their emerging interaction partners will represent an invaluable resource for the development of diagnostic pharmacological tools. Furthermore, the design of novel, innovative drugs to be employed in therapy of major disorders (‘Volkskrankheiten’) is conceivable and constitutes the long-term perspectives of the scientists involved in THYROID TRANS ACT.

 


© thyroidhormones.wordpress.com

12 tankar om “Thyroid Trans Act kan stjälpa Tsh och Levaxin

 1. Hej Nina!
  Jag tänker att jag nog bara glömt att jag någon gång anmält intresse för det du gör här.
  Intresserad är jag därför att min sköldkörtel är inflammerad.I ca 8 år har jag sökt hjälp för besvär, i ca 3 år ätit levaxin och i ca 1 år liothyronin.
  Jag blir inte hjälpt av medicinen och jag får biverkningar av den.
  Hittar ingen läkare som låter mig prova Naturligt sköldkörtelhormon.
  Ledsen, trött 63åring och jag kämpar, väntar, kämpar och väntar, åren rullar iväg och ingen hjälp.

  Kram
  Ruth

 2. Så fantastiskt att Tyskland har tagit tag i frågan. För fem år sedan! Bra upplägg på forskningen! Och det finns ingen anledning att tro annat än att det är 33 % av befolkningen i vårt land också!

 3. Tack för att du delat detta.
  Bra att Tyskland tagit tag i sköldkörtelproblematiken.
  Ska bli intressant att läsa forskningsrapporterna.
  Tyskland har ju som bekant en mer holistisk syn på sjukvård/friskvård.
  Har du läst några av rapporterna ännu Nina?
  Mvh Rosie

  • Hej Rosie,

   Tack. Ja, jag har inte sett något annat land med liknande frågeställning.
   Den är nödvändig för att inte säga akut när så många som 33% har sköldkörtelförändringar.
   Jo, jag har läst en del av dem.

   /Nina

 4. Tack för info. Mycket intressant, ger hopp om framtiden. Undrar, hur kommer det sig att ni vet att jag uppskattar denna information ?

  Vänliga hälsningar Ruth Welinder

  Skickat från min iPhone

  • Hej Ruth

   Du får berätta varför du uppskattar informationen men min gissning är att du eller någon i din omgivning han ha hälsomässiga skäl att känna till den.

   /Nina

 5. Takk!

  Det er faktisk verre å ha en DÅRLIG biomarkør å styre etter enn å ha ingen. Å styre etter TSH er som å kjøre, med øyebind etter direksjoner fra en notorisk løgner som forteller sannheten innimellom. Bare for å forvirre mer…

 6. Fantastiskt att det finns länder som ser att människor mår dåligt och att det kostar massor, måste vara bättre att forska och förhoppningsvis komma fram till bättre behandling.
  Tack för översättning och delning//Ursula

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com Logo

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Google-foto

Du kommenterar med ditt Google-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s