Torkat sköldkörtelextrakt – en beprövad behandlingsform som föredras av patienterna

© thyroidhormones.wordpress.com

En undersökning från 2013 visar att patienter med hypotyreos föredrar behandling med torkat sköldkörtelextrakt framför levotyroxin. Ändå behandlas bara en bråkdel av de svenska patienterna med sköldkörtelextrakt.

Patienter som behandlas med torkat sköldkörtelextrakt och byter behandling till levotyroxin mår sämre än tidigare. Det beskriver forskare i en artikel publicerad i tidskriften The Journal of Clinical Endocrinology & Metabolism. De undersöker nu skillnaderna mellan de två behandlingsformerna.

I den jämförande studien fick hälften av 70 patienter med primär hypotyreos behandling med levotyroxin, och den andra hälften fick behandling med torkat sköldkörtelextrakt under 16 veckor. Efter att försöksperionden var över fick patienterna byta behandlingsform under lika lång tid.

Patienternas respektive hormonbehandlingar kontrollerades och justerades för att hålla TSH inom referens under hela försöksperioden. Den dagliga dosen intogs en gång per dag och var i genomsnitt 80,63 mg torkad sköldkörtelextrakt eller 119,16 mcg levotyroxin. Före studien hade de flesta av patienterna (68) behandlats med levotyroxin under 6 månader med ett normalt TSH. Slumpmässigt urval tillämpades i den dubbelblinda crossoverstudien. Blodprov och neurokognitiva tester gjordes före och efter att respektive behandlingsform var avslutad.

Resultatet av studien visar att patienter som behandlas med torkat sköldkörtelextrakt uppvisar signifikant viktminskning (1,4 kilo) medan patienter som behandlas med levotyroxin snarare fick  ökad vikt (+ 6,5 hekto). Nästan hälften (48,6 procent) av patienterna föredrog behandling med sköldkörtelextrakt medan motsvarande siffra bland dem som föredrog behandling med levotyroxin var mindre (18,6 procent). Resten av deltagarna hade ingen preferens när det gällde att välja den ena behandlingsformen framför den andra. Fortsätt läsa

Blir man frisk från hypotyreos av Levaxin när TSH är normalt? – Delta i undersökning

Du som behandlas med bara Levaxin eller Euthyrox och har ett normalt TSH (enligt senaste provsvar) – kan delta i denna studie.

Syftet är att se om patienter som behandlas med bara levotyroxin* och har ett normalt TSH verkligen blir friska från klassiska symptom och tecken vid hypotyreos.

För att delta i studien så behöver du ha ett Google-konto (Detta för att undvika flera svar från samma deltagare. Att skapa ett konto är inte svårt).

Under tiden som studien pågår så kan du ta del av resultatet.

Studien pågår till den sista april 2015 och resultatet kommer att presenteras här en tid senare.

Välkommen att delta!

Klicka här för mer information och för att ta del av undersökningen. (UNDERSÖKNINGEN ÄR STÄNGD, klicka på länken ”resultatet” ovan för att se just detta, bakgrundsinformation kan du ta del av här: Blir man frisk från hypotyreos av Levaxin när TSH är normalt)

* Levotyroxin är den aktiva substansen i Levaxin och Euthyrox. 


Du som inte kan delta men är nyfiken på att se vilka frågor som ställs kan klicka här. 

Ny studie visar att Levaxin kan förvärra hypotyreos

ny-studie-visar-att-levaxin-kan-forvarra-hypotyreos

© thyroidhormones.wordpress.com

Över 400 000 svenskar kan vara felbehandlade idag. Ny forskning visar att behandling med bara Levaxin, som är standardbehandling vid hypotyreos idag, i själva verket kan förvärra sjukdomen. Studien visar att endast kombinationsbehandling där både T4 och T3 ingår i någon form, kan göra patienter med hypotyreos friska.

I dagarna presenteras en ny forskningsstudie (1) i den amerikanska tidsskriften The Journal of Clinical Investigation där forskarna visar att behandling med bara levotyroxin inte är tillräcklig. Istället för att medverka till att det bildas normala vävnadshalter av det aktiva sköldkörtelhormonet T3 – så leder behandling med bara levotyroxin till att T3 minskar i blodet och i våra vävnader. Det kan förvärra en redan befintlig hypotyreos. Samtidigt kunde forskarna i studien konstatera att prov på TSH – som mäts för att se om patienter lider av hypotyreos och/eller är korrekt inställda med sin levotyroxinbehandling – var normala i tagna prover.

Studien visade att minskningen av T3 beror på att det sker en inaktivering av de enzym – dejodinaser – som omvandlar T4 till T3 i vävnaderna. Detta sker när T4-halterna är för höga i förhållande till T3 och är resultatet vid behandling med bara levotyroxin enligt studien.

När forskarna jämförde obehandlade individer (råttor) med hypotyreos med hypotyreota levotyroxinbehandlade råttor, så fann de att råttorna med levotyroxinbehandling hade en minskad konvertering till det aktiva hormonet T3 jämfört med de obehandlade hypotyreota råttorna.

För att undersöka saken vidare så behandlade forskarna samma råttor med propylthiouracil (PTU) – som hämmar dejodinas 1 (D1) men inte dejodinas 2 (D2) – och fann att konverteringsminskningen bland de T4-behandlade råttorna var närmare 60% – jämfört med de obehandlade råttorna som hade en minskning med 35% i sin T3-koncentration. Resultatet, menar forskarna, visar att T4-behandlade individer har en minskad förmåga att bilda det aktiva hormonet T3.

Forskarna fann, att endast kombinationsbehandling där både T3-hormon och T4-hormon ingår ger normal koncentration av T3 i blodet och i studerade vävnader.

Intressant i studien är även att hypotalamus inte blev påverkad av förhöjda T4-halter.  Här fann man inte samma inaktivering av enzymet D2, varför konsekvensen blev att TSH var normalt i blodet.

Forskarna menar att resultaten bland råttorna även kan antas vara relevanta för patienter som behandlas med levotyroxin och efterlyser mer forskning.

I Sverige behandlas över 400 000 svenskar med levotyroxin (Levaxin). Idag finns möjlighet för patienter med hypotyreos att tillgå behandling med T3-hormon i form av läkemedel som Liothyronin och torkad sköldkörtelextrakt från djur. Bara någon procent av patienter med hypotyreos behandlas med kombinationsbehandling i någon form.

I olika forum på internet deltar tusentals patienter med hypotyreos. Många uppger att de inte mår bra med sin Levaxinbehandling och att de uppges vara korrekt inställda  med sina hormondoser av sina vårdgivare eftersom deras TSH ser normalt ut i blodprov.

Den nya studien kan ge anledning att omvärdera både behandling och diagnostik av hypotyreos. I ETAs (European Thyroid Association) riktlinjer från 2012 (2) tar författarna för första gången upp att forskning visar att endast kombinationsbehandling med T4 och T3 ger normala vävnadshalter av T3. I kommande riktlinjer uppmärksammas troligen även denna forskningsstudie.

Av: Nina Oksa
nina.oksa@gmail.com


Sammanfattning:

  • Behandling av hypotyreos med bara levotyroxin minskar vävnaders förmåga att omvandla T4 till det aktiva hormonet T3.
  • Endast kombinationsbehandling med T4 och T3 ger normala vävnadshalter av T3.
  • TSH är normalt trots att halterna av T3 är lågt i blodet och i vävnader.

Dejodinaser är enzym i våra vävnader som omvandlar sköldkörtelhormon till aktiva och inaktiva former. Dejodinaserna D1 och D2 omvandlar (konverterar) prohormonet T4 till det aktiva hormonet T3.

Behandling med torkad sköldkörtelextrakt från djur kan fås genom licensansökan av läkare. Ansökan behandlas av Läkemedelsverket. Preparat på marknden är Armour Thyroid från Forest Pharmaceuticals (USA), Nature-Throid från RLC Labs (USA) och Thyroid från Erfa (Canada) m.fl.

Behandling med Liothyronin (T3) kräver ingen licens.

Referenser:

(1) Joao Pedro Werneck de Castro, Tatiana L. Fonseca, Cintia B. Ueta,Elizabeth A. McAninch, Sherine Abdalla, Gabor Wittmann,Ronald M. Lechan, Balazs Gereben and Antonio C. Bianco. Differences in hypothalamic type 2 deiodinase ubiquitination explain localized sensitivity to thyroxine. 2015. J Clin Invest. doi:10.1172/JCI77588.

(2) Wiersinga WM, Duntas L, Fadeyev V, Nygaard B, Vanderpump MP. 2012 ETA Guidelines: The Use of L-T4 + L-T3 in the Treatment of Hypothyroidism. Eur Thyroid J. 2012;1(2):55–71.

© thyroidhormones.wordpress.com