Mats Reimer har fel om torkat sköldkörtelextrakt

Behandling av hypotyreos med torkat sköldkörtelextrakt kritiseras av läkare trots att forskning visar att det är en bra behandlingsmetod.

© thyroidhormones.wordpress.com

I SVTs Aktuellt igår (9/9)* kunde vi höra att många människor söker sig till nätet för att få och ge råd om hur man behandlar olika sjukdomar. I nyhetsinlaget berättade hypotyreospatienten Monica Halldin om hur hon via Facebook fått veta att det finns andra behandlingar än Levaxin för hypotyreos, något som hon inte fått veta av sina vårdgivare. Den behandling hon önskar få prova – läkemedel av torkat sköldkörtelextrakt – kritiserades i inslaget av läkaren Mats Reimer som menade att effekten av preparaten inte är vetenskaplig kartlagd och kan vara farliga för patienterna att behandlas med.

”Om läkemedel av torkat sköldkörtelextrakt hade varit farligt för patienterna, så hade det funnits vetenskapliga studier som bekräftar detta.”

Men Mats Reimer har fel om de torkade sköldkörtelextrakten.Som forskningsintresserad kan han och andra som lättvindigt påstår att extrakten inte är vetenskapligt kartlagda, enkelt finna vetenskapliga stöd om preparatens potens i forskningsdatabaser som exempelvis Pubmed och Medline. Om läkemedel av torkat sköldkörtelextrakt verkligen hade varit farliga för patienterna, så hade det funnits vetenskapliga studier som bekräftar detta. Preparaten har trots allt använts för behandling av hypotyreos sedan slutet av 1800-talet. Men sådana studier finns inte. Ur nämnda forskningsdatabaser kan vi däremot finna ett stort antal vetenskapliga studier som historiskt men även i modern tid visar att hypotyreospatienter blir friska av extrakten. De nyare studierna visar även att de ”gamla” preparaten av torkat sköldkörtelextrakt fungerar bättre än ”de modernare” levotyroxinpreparaten.
Fortsätt läsa

Hillary Clinton gör slut på all smutskastning av torkat sköldkörtelextrakt

Demokraternas ledande presidentkandidat Hillary Clintons hälsa är excellent och hon är därmed frisk nog att bli USA:s nästa president visar en nyligen offentliggjord hälsodeklaration. Ur denna framgår det sensationella men ändå självklara att Hillary Clinton får behandling för sin hypotyreos med Armour Thyroid, ett läkemedel framställt av torkat sköldkörtelextrakt som under årtionden smutskastats av medicinsk expertis världen över och som många hypotyreospatienter kämpar hårt för att få behandlas med.

Hillary Clintons behandling sätter därmed punkt för fortsatt smutskastning av de torkade sköldkörtelextraktens kvalitet och ger äntligen miljontals hypotyreospatienter möjlighet att nå efterlängtad hälsa.

© thyroidhormones.wordpress.com

Den 31 juli 2015 offentliggjorde Hillary Clintons kampanjstab presidentkandidatens hälsodeklaration. Hälsodeklarationen är gjord alldeles nyligen av Lisa Barack – Hillary Clintons läkare sedan 2001 – och den visar att Clintons hälsa är förträfflig och att hon därmed är frisk nog att bli USA:s nästa president.

Enligt hälsodeklarationen har Hillary Clinton sjukdomen hypotyreos, allergi och genomgår en långsiktig behandling med blodförtunnande läkemedel i ett förebyggande syfte då hon drabbats av tre blodproppar under åren 1998, 2009 och 2013. Hennes behandling av hypotyreos är i form av Armour Thyroid – ett läkemedel av torkat svin-sköldkörtelextakt som amerikanska (ATA/AACE) och europeiska (ETA/BTA) medicinska expertorganisationer starkt avråder ifrån i sina framtagna riktlinjer.

Detta gör att många patienters naturliga önskan att bli friska – likt presidentkandidaten blivit – blir svår att uppnå. Torkat sköldkörteltrakt har under många år före det syntetiska levotyroxinets ankomst på 50-talet varit den ordinarie behandling som erbjudits och som fungerat för långt många fler än vad levotyroxinet gör.

Fortsätt läsa

Pågående studie om behandling med torkat sköldkörtelextrakt, kombinationsbehandling och levotyroxinbehandling

© thyroidhormones.wordpress.com

Är behandling med levotyroxin tillräckligt god för patienter med hypotyreos? Det undersöks nu i en pågående studie som är den första i sitt slag att jämföra tre förekommande behandlingsformer vid hypotyreos. Men det dröjer till slutet av 2016* innan vi får veta forskningsresultatet. 

Det amerikanska forskarteamet vid Walter Reed National Military Medical Center i USA som år 2013 i en studie visade att behandling med torkat sköldkörtextrakt medför viktnedgång och föredras av hypotyreospatienter framför levotyroxinbehandling, genomför nu en ny liknande studie (1). Till skillnad mot den förra studien inkluderar nu forskarna även kombinationsbehandling med syntetiskt T4 och T3 samt mer omfattande tester.

Fortsätt läsa

Torkat sköldkörtelextrakt – en beprövad behandlingsform som föredras av patienterna

© thyroidhormones.wordpress.com

En undersökning från 2013 visar att patienter med hypotyreos föredrar behandling med torkat sköldkörtelextrakt framför levotyroxin. Ändå behandlas bara en bråkdel av de svenska patienterna med sköldkörtelextrakt.

Patienter som behandlas med torkat sköldkörtelextrakt och byter behandling till levotyroxin mår sämre än tidigare. Det beskriver forskare i en artikel publicerad i tidskriften The Journal of Clinical Endocrinology & Metabolism. De undersöker nu skillnaderna mellan de två behandlingsformerna.

I den jämförande studien fick hälften av 70 patienter med primär hypotyreos behandling med levotyroxin, och den andra hälften fick behandling med torkat sköldkörtelextrakt under 16 veckor. Efter att försöksperionden var över fick patienterna byta behandlingsform under lika lång tid.

Patienternas respektive hormonbehandlingar kontrollerades och justerades för att hålla TSH inom referens under hela försöksperioden. Den dagliga dosen intogs en gång per dag och var i genomsnitt 80,63 mg torkad sköldkörtelextrakt eller 119,16 mcg levotyroxin. Före studien hade de flesta av patienterna (68) behandlats med levotyroxin under 6 månader med ett normalt TSH. Slumpmässigt urval tillämpades i den dubbelblinda crossoverstudien. Blodprov och neurokognitiva tester gjordes före och efter att respektive behandlingsform var avslutad.

Resultatet av studien visar att patienter som behandlas med torkat sköldkörtelextrakt uppvisar signifikant viktminskning (1,4 kilo) medan patienter som behandlas med levotyroxin snarare fick  ökad vikt (+ 6,5 hekto). Nästan hälften (48,6 procent) av patienterna föredrog behandling med sköldkörtelextrakt medan motsvarande siffra bland dem som föredrog behandling med levotyroxin var mindre (18,6 procent). Resten av deltagarna hade ingen preferens när det gällde att välja den ena behandlingsformen framför den andra. Fortsätt läsa