Gravida hypotyreospatienter får inte det nödvändiga hormonet T3

T3 passerar placenta


Hur många barn ska behöva riskera att drabbas av skador orsakade av T3-brist innan behandlingsrekommendationer för gravida med hypotyreos börjar anamma befintlig forskning? 

© thyroidhormones.wordpress.com

Rekommendationen för behandling av gravida med sjukdomen hypotyreos, en sjukdom som är Sveriges vanligaste idag, är att behandling ska ske med bara ett av sköldkörtelns många hormon, T4 i form av syntetiskt Levaxin. Anledningen uppges vara att sköldkörtelhormonet T3 ändå inte skulle passera genom placentan, moderkakan.

På sajten Internetmedicin exempelvis – en nätplats dit många vänder sig för att ta del av expertkunskap – ges följande behandlingsråd och information i avsnittet ”Tyreoidea och graviditet”:

”Endast T4 går över placenta, ej T3, därför bör patienter som står på kombinationsbehandling av T3 (Liothyronin) och T4 gå över till ren T4-behandling under graviditet.”

”Liothyroninbehandling: Kvinnor som står på kombinationsbehandling av liothyronin (T3) och levotyroxin (T4) bör om möjligt sättas över på enbart levotyroxinbehandling inför graviditet. Bakgrunden är att T3, till skillnad från T4, inte passerar placenta. Om det inte är möjligt att sätta ut Liothyronin måste man tillse att T4-nivåerna är tillräckligt höga, d v s inom referensområdet för gravida.”

Ur Internetmedicin, 31 januari 2017

Men det stämmer inte. T3 passerar placenta. Och det har man känt till i över 60 år.

I publikationen ”Traversing barriers – How thyroid hormones pass placental, blood-brain and blood-cerebrospinal fluid barriers”, av Kelly Landers och Kerry Richard i Molecular and Cellular Endocrinology,  sammanfattas hur kunskap om passage av sköldkörtelhormon via moderkakan växt fram historiskt (1).

Här framgår att man redan i början av 60-talet med hjälp av spårjodundersökning, dvs radiomärkt jod, visat att både T3 och T4 förs över från mamman till fostret. Några som visade detta under denna tid var Fisher m.fl. i en studie från 1964 där de också påpekade att T3 passerar över till placentan under samtliga fosterstadier och dessutom i större utsträckning än T4 (2).

”Moreover, in humans triiodothyronine 131I has been observed to pass from the mother to the fetus more readily than thyroxine at all stages of pregnancy (4,7*).”

Fisher et al, 1964*

I artikeln av Landers och Richard framgår även att man under 80-talets början, i samband med att man upptäckt en hög aktivitet hos enzymet D3 i moderkakan,
antagit att sköldkörtelhormonet T3 inte passerar vävnaden. D3 är ett enzym som omvandlar T4 till ”inaktivt” T3 (rT3) och T3 till T2. Men teorin att D3 skulle ”skydda” mot passage av sköldkörtelhormon visade sig vara fel i slutet av samma decennium efter att man konstaterat cirkulerande sköldkörtelhormon hos foster som saknat möjlighet att bilda egna hormon.

Från början av 90-talet har man även funnit hur transporter av sköldkörtelhormon över moderkakan går till. Det sker via membranbundna transportprotein, varav MCT8 är specifikt för transport av sköldkörtelhormonen T3 och T4 till moderkakan och som det ser ut i lika stor utsträckning av bägge hormonerna. Andra membrantransportprotein som transporterar sköldkörtelhormon över moderkakan är LAT1, LAT2, OATP1A2, OATP4A1, MCT10 samt vad man tror, ytterligare men ännu okända transportörer.

Den här ”nya” upptäckten att T3 passerar moderkakan – tvärtemot vad svensk sköldkörtelexpertis gör gällande idag – bör var och en fundera närmare över.

T3 behövs nämligen för att kvinnor ska kunna bli gravida, genomgå normala graviditeter och för normal utveckling av fostrets alla stadier och i synnerhet i hjärnans utveckling då T3 bland annat reglerar cellmigration, differentiering och signalering här.

Att anta som man gör idag – att behandling med bara T4  i Levaxin ger normala halter av T3 i blod och vävnader – är något som forskning aldrig har kunnat bevisa. 

Hur många barn, med potentiell T3-brist och därmed risk för nedsatt utveckling och i värsta fall irreparabla skador, ska behöva få komma till världen innan någon vågar ifrågasätta rekommendationen att T3 inte kan användas hos gravida?

Vi får hoppas att det resonemang expertis nu har för sin rekommendation – ”att T3 inte ska användas för att det inte passerar placenta” – uppdateras och att man erkänner den befintliga forskningen och därmed börjar ge gravida kvinnor T3 i kombination med T4.

Av: Nina Oksa
nina.oksa@gmail.com

Läser du hellre artikeln på finska? Kika då in på Hypotyreoosi-Info.

© thyroidhormones.wordpress.com


FAKTA

T3 (trijodtyronin) finns i läkemedlet Liothyronin som över 8000 personer i Sverige har idag.

T3 finns också i läkemedel av torkat sköldkörtelextrakt – läkemedel som kan fås via licensförskrivning. I läkemedel av torkat sköldkörtelextrakt – som ofta förkortas NDT efter engelskans natural desiccated thyroid finns alla sköldkörtelhormon en frisk sköldkörtel bildar. Halterna i dessa läkemedelspreparat är närapå identisk med den människan har i sitt blod. Dessa läkemedel har använts sedan slutet av 1800-talet och antalet biverkningsrapporter är bara en handfull i Sverige sedan 1965.

Att T3 passerar moderkakan går att läsa ur riktlinjer av American Thyroid Association från 2017:

”Thyroid stimulating antibodies, ATDs, and most maternal thyroid hormones can effectively cross the placenta barrier.”

2017 Guidelines of the American Thyroid Association
for the Diagnosis and Management of Thyroid Disease
During Pregnancy and the Postpartum

 


Referenser:

 1. Landers K, Richard K. Traversing barriers – How thyroid hormones pass placental, blood-brain and blood-cerebrospinal fluid barriers.
  Mol Cell Endocrinol. 2017 Jan 30. pii: S0303-7207(17)30054-0. doi: 10.1016/j.mce.2017.01.041. PMID: 28153799
 2. Fisher DA, Lehman, Lackey C. Placental Transport of Thyroxine.
  J Clin Endocrinol Metab. 1964 May;24:393-400. No abstract available.
  PMID: 14169496


* Referenser ur studien av Fisher m.fl. från 1964

4. Grumbach MM, Werner SC.Transfer of thyroid hormone across the human placenta at term. J Clin Endocrinol Metab. 1956 Oct;16(10):1392-5. No abstract available.
PMID: 13367179
7. Osorio C, Myant NB. The passage of thyroid hormone from mother to foetus and its relation to foetal development. Br Med Bull. 1960 May;16:159-64. No abstract available.
PMID: 14429249

20 tankar om “Gravida hypotyreospatienter får inte det nödvändiga hormonet T3

 1. Ny begäran till 1177.se med anledning av deras svar idag:

  Hej Åsa,

  Tack. Då önskar jag, för de gravidas räkning, veta om man kan använda Liothyronin under graviditet och varför denna information nu inte tas med i 1177.se:s information.

  Vänliga hälsningar

 2. Texten angående Liothyronin vid graviditet är nu ändrad enligt nedan (den äldre texten finner du i tidigare kommentar):

  ”Graviditet och amning
  Rådgör med läkare om du blir gravid eller planerar att bli gravid när du använder läkemedlet.

  Du kan använda läkemedlet när du ammar trots att det verksamma ämnet passerar över i modersmjölken. Det är osannolikt att barnet påverkas om du följer doseringsanvisningarna.

  Rådgör ändå med läkare om du ammar.”

 3. Idag fick jag svar från 1177.se:

  Svar på ditt ärende VG-TFF-338434 med beskrivningen: Angående artikel om Liothyronin daterad 8 augusti 2018

  Red@1177.se
  15:59 (4 timmar sedan)
  till mig

  Ärendenummer: VG-TFF-338434
  Beskrivning: Angående artikel om Liothyronin daterad 8 augusti 2018

  Hej
  Det måste ha blivit något fel i formuleringen. Vi kommer att ändra texten och enbart hänvisa till läkare när det gäller graviditet.

  Med vänliga hälsningar
  Åsa Schelin
  1177 Vårdguiden

  Skicka din återkoppling genom att svara på detta mejl – ändra inte i ämnesfältet.
  Ditt ärende kommer att vara öppet i 7 dagar. Om du inte svarar inom 7 dagar så kommer ärendet automatiskt att stängas.

 4. Den 20 augusti fick jag följande svar från 1177.se:

  Den mån 20 aug. 2018 09:48 skrev:
  Ärendenummer: VG-TFF-338434
  Beskrivning: Angående artikel om Liothyronin daterad 8 augusti 2018

  Tack för att du hör av dig till oss med din synpunkt.

  Vi jobbar kontinuerligt för att förbättra innehållet på sajten, och reviderar texterna med givna mellanrum.
  I det arbetet värderas inkomna synpunkter och förslag på förbättringar från våra besökare/användare.

  Vi tar därför tacksamt emot synpunkter och förslag som är viktiga i vårt arbete att förbättra 1177 Vårdguiden för våra besökare.
  Tack.

  Med vänliga hälsningar
  Susanne Nyström
  1177 Vårdguiden

  Mitt svar (20 augusti 2018) på ovan:

  Hej Susanne

  Tack för ditt svar. Vad sker med mina synpunkter nu? Lämnas de vidare til artikelförfattare och granskare? Det är min önskan.
  Den information som står nu är felaktig och det kan ha konsekvenser både för den gravida och hennes foster.

  Vänligen

 5. Begäran till 1177.se att se över sin information angående användning av Liothyronin under graviditet sänt den 19 augusti 2018:

  Rubrik: Angående artikel om Liothyronin daterad 8 augusti 2018

  Hej,

  I artikeln skrivs följande om Liothyronin (T3) i samband med graviditet:

  ”Graviditet och amning
  Rådgör med läkare om du behöver använda läkemedlet när du är gravid. Det finns idag inte tillräcklig kunskap om hur säkert läkemedlet är under graviditet.

  Risken finns att Liothyronin inte går över moderkakan till barnet. I samband med graviditet brukar man använda enbart levotyroxin, och du kan få gå över till sådan behandling så snart du konstaterat att du är gravid, för att försäkra dig om att fostret får tillräckligt med hormon. Rådgör med läkare om du planerar att bli gravid.”

  Det är visat att sköldkörtelhormonet T3 tas upp av moderkakan och att hormonet även, via spårjodsundersökning, återfinns hos fostret (1,2).

  Det är min förhoppning att informationen i texten angående Liothyronin under graviditet ändras så att det skapar förutsättningar för en normal graviditet och en normal fosterutveckling.

  Vetenskapliga belägg för att T3 tas upp i moderkakan och återfinns hos fostret under graviditet kan ses bland referenser i artikeln (1) och ur forskningsstudien nedan (2).

  Vänliga hälsningar
  Nina Oksa

  Artikel som sammanfattar en del av forskning som finns och som visar att T3 tas upp i moderkakan och passerar till fostret:
  (1) https://thyroidhormones.wordpress.com/2017/04/27/gravida-hypotyreospatienter-far-inte-det-nodvandiga-hormonet-t3/

  Artikel som bland annat visar att både T3 och T4 tas upp av moderkakan:
  (2) https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC4192285/

 6. Den 7 augusti 2018 publiceras en artikel i 1177.se om Liothyronin (T3).

  Texten är skriven av Ingela Andersson, 1177 Vårdguiden och granskad av Helena Filipsson Nyström, läkare, specialist i hormonsjukdomar, Sahlgrenska Universitetssjukhuset, Göteborg.

  Om Liothyronin i samband med graviditet skriver de:

  ”Graviditet och amning
  Rådgör med läkare om du behöver använda läkemedlet när du är gravid. Det finns idag inte tillräcklig kunskap om hur säkert läkemedlet är under graviditet.

  Risken finns att Liothyronin inte går över moderkakan till barnet. I samband med graviditet brukar man använda enbart levotyroxin, och du kan få gå över till sådan behandling så snart du konstaterat att du är gravid, för att försäkra dig om att fostret får tillräckligt med hormon. Rådgör med läkare om du planerar att bli gravid.

  Du kan använda läkemedlet när du ammar trots att det verksamma ämnet passerar över i modersmjölken. Det är osannolikt att barnet påverkas om du följer doseringsanvisningarna.

  Rådgör ändå med läkare om du ammar.”

  Information till dig som avråds att använda T3 under din graviditet:

  Märk att de skriver att ”Risken” finns att Liothyronin inte går över moderkakan till barnet. Märk även att de skriver att man ”brukar” använda enbart levothyroxin [Levaxin, Euthyrox och liknande] under graviditet. ”Risken” antyder att de inte har tagit reda på om det de skriver verkligen stämmer. ”Brukar” är inte ett fullgott argument under den har omständigheten, en kvinnas graviditet.

  Om du som är gravid avråds från att använda Liothyronin eller annat preparat som innehåller T3, så be du får bevis för att bägge hormonerna inte tas upp av moderkakan och passerar vidare till fostret. Lämna gärna denna artikel och nedanstående referens till din läkare.

  https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC4192285/

 7. Ytterligare läsning ur artikel av Loubière LS et al. (2012) om hur sköldkörtelhormon tas upp i moderkakan via specifika membrantransportörer m.m.

  Saxat ur diskussionsavsnittet:

  These data have provided the first direct evidence that the maternal-facing apical MVM of human placental syncytiotrophoblasts is capable of rapid, saturable T4 and T3 uptake and, therefore, could take up THs directly from the maternal circulation in vivo. Our findings are consistent with a highly novel postulate that these two major forms of TH are taken up by largely different groups of transporters at the syncytiotrophoblast MVM. We have demonstrated that multiple TH transporters are involved in placental T4 and T3 uptake with no single one of them playing a dominant role.

  Loubière LS, Vasilopoulou E, Glazier JD, Taylor PM, Franklyn JA, Kilby MD, Chan SY. Expression and function of thyroid hormone transporters in the
  microvillous plasma membrane of human term placental syncytiotrophoblast. Endocrinology. 2012 Dec;153(12):6126-35. doi: 10.1210/en.2012-1753. Epub 2012 Oct 18. PubMed PMID: 23087173; PubMed Central PMCID: PMC4192285.

  https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC4192285/

 8. Pingback: Vieraskirjoitus: Raskaana olevat kilpirauhasen vajaatoimintapotilaat eivät saa välttämätöntä T3-hormonia « Hypotyreoosi-info

 9. Molecular weight of levothyroxine = 776.87, liothyronine = 650.97 … The smaller molecule not passing the barriers ???

  • Tack. Jag tror eg inte att själva storleken på molekylen har någon betydelse utan koncentration/halter av sköldkörtelhormon och typ av membrantransportprotein i bbb.
   Ska titta på din medscapereferens i din andra kommentar.

 10. Stort tack för att du delat med dig av detta – mycket viktig info! Känns som att det borde vara självklart att mamman har tillgång till alla sköldkörtelhomrmoner för att må så att även barnet mår bra. Har för mig att även Helena Rooth Svensson skriver en del om detta i sin bok. Undrar om detta inte bara är skrämselpropaganda för att kasta ett negativt ljus över NDT.

 11. Den här ”nya” teorin då att T3 inte passerar placenta – vart kommer den ifrån? Är det någon ny forskning eller vart har man hämtat det? Och om det skulle vara ny forskning, hur har man kommit fram till det? Är det ett mer tillförlitligt svar än det gamla forskningsresultat som finns beskrivet i texten? Eller varför anammas detta synsätt plötsligt bland läkarna? Är det det generella motståndet mot T3 som plötsligt fått något nytt att gå på?

  • ”Den ”nya” teorin ” – refererar till att den inte är ny – utan har 60 år på nacken men att man fortfarande på många ställen påstår att T3 inte skulle passera moderkakan.

   I dom senaste Amerikanske riktlinjerna (http://online.liebertpub.com/doi/pdfplus/10.1089/thy.2016.0457) gör man det, dvs uppger att ”dom flesta” sköldkörtelhormon passerar placenta – som tur är men vad jag sett bara i ett avsnitt – under fråga 56:

   Question 56: What are the principles of thyroid
   testing and ATD administration when treating
   Graves’ hyperthyroidism during pregnancy?
   Thyroid stimulating antibodies, ATDs, and most maternal
   thyroid hormones can effectively cross the placenta barrier.

   • Ah, jag vet inte vad jag ska skylla på mest, hypohjärna eller inluensaseg… 😱 Tydligen fattade jag fel iaf när jag läste texten…

   • ”The treatment for hypothyroidism is levothyroxine. No other treatments are recommended in pregnant women. Outside pregnancy, some women take other forms of thyroid hormone, like triiodothyronine (T3) and dessicated thyroid, but those should not be used in pregnancy because they do not cross the placenta to supply needed thyroid hormone to the fetus.”

    Statement by Elizabeth N. Pearce, MD, currently co-chairing the American Thyroid Association‘s Thyroid and Pregnancy Clinical Guidelines Task Force and co-author on 2017 Guidelines of the American Thyroid Association for the Diagnosis and Management of Thyroid Disease During Pregnancy and the Postpartum. She is also an endocrinologist and Associate Professor of Medicine at the Boston University School of Medicine.

    Quotation: Question 39:
    What is the optimal method of treating hypothyroidism in pregnant women?

    Delivery of T4 is crucial for the developing fetal brain (313). The ratio of T4 to T3 in desiccated thyroid preparations is 4.2:1, which is significantly lower than the 14:1 ratio of secretion by the human thyroid gland. This relative excess of T3 leads to supraphysiologic maternal levels of T3 and relatively low levels of T4 (319). Patients using either desiccated thyroid or a treatment regimen combining T3 and T4 (320) are likely at risk for having insufficient transfer of maternal T4 to the fetal brain. It is notable that the majority of fetal T3 present in the CNS during pregnancy is derived from maternal T4 actively transported into this space. The fetal CNS is relatively impermeable to T3, which therefore argues against use of exogenous T3 during pregnancy. For these reasons, the task force feels that any T3-containing preparation should be avoided for the treatment of maternal hypothyroidism during pregnancy.

    RECOMMENDATION 31
    The recommended treatment of maternal hypothyroidism is administration of oral LT4. Other thyroid preparations such as T3 or desiccated thyroid should not be used in pregnancy.
    Strong recommendation, low-quality evidence.

    Source: 2017 Guidelines of the American Thyroid Association for the Diagnosis and Management of Thyroid Disease During Pregnancy and the Postpartum

    😦

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com Logo

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Google-foto

Du kommenterar med ditt Google-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s