Torkat sköldkörtelextrakt – en beprövad behandlingsform som föredras av patienterna

© thyroidhormones.wordpress.com

En undersökning från 2013 visar att patienter med hypotyreos föredrar behandling med torkat sköldkörtelextrakt framför levotyroxin. Ändå behandlas bara en bråkdel av de svenska patienterna med sköldkörtelextrakt.

Patienter som behandlas med torkat sköldkörtelextrakt och byter behandling till levotyroxin mår sämre än tidigare. Det beskriver forskare i en artikel publicerad i tidskriften The Journal of Clinical Endocrinology & Metabolism. De undersöker nu skillnaderna mellan de två behandlingsformerna.

I den jämförande studien fick hälften av 70 patienter med primär hypotyreos behandling med levotyroxin, och den andra hälften fick behandling med torkat sköldkörtelextrakt under 16 veckor. Efter att försöksperionden var över fick patienterna byta behandlingsform under lika lång tid.

Patienternas respektive hormonbehandlingar kontrollerades och justerades för att hålla TSH inom referens under hela försöksperioden. Den dagliga dosen intogs en gång per dag och var i genomsnitt 80,63 mg torkad sköldkörtelextrakt eller 119,16 mcg levotyroxin. Före studien hade de flesta av patienterna (68) behandlats med levotyroxin under 6 månader med ett normalt TSH. Slumpmässigt urval tillämpades i den dubbelblinda crossoverstudien. Blodprov och neurokognitiva tester gjordes före och efter att respektive behandlingsform var avslutad.

Resultatet av studien visar att patienter som behandlas med torkat sköldkörtelextrakt uppvisar signifikant viktminskning (1,4 kilo) medan patienter som behandlas med levotyroxin snarare fick  ökad vikt (+ 6,5 hekto). Nästan hälften (48,6 procent) av patienterna föredrog behandling med sköldkörtelextrakt medan motsvarande siffra bland dem som föredrog behandling med levotyroxin var mindre (18,6 procent). Resten av deltagarna hade ingen preferens när det gällde att välja den ena behandlingsformen framför den andra.

I biokemiska tester fann forskarna att det biologiskt mest aktiva sköldkörtelhormonet T3 ökade bland patienter som behandlades med sköldkörtelextrakt. Det resultatet fann man inte i den levotyroxinbehandlade gruppen, utan där sågs i stället en minskning av T3. Inga förändringar i det kardiovaskulära systemet, i hjärtfrekvens eller i blodtryck, noterades av den ökade halten T3. Intressant är att reversed T3 (rT3) – den inaktiva formen av T3 – var signifikant lägre med sköldkörtelextraktbehandling i jämförelse med levotyroxinbehandling, där förändringarna var mycket små mot värdena tagna före studien.

När det gäller TSH var denna markör högre (men inom referens) bland patienter som behandlades med sköldkörtelextrakt och lägre (men inom referens) bland patienter med levotyroxinbehandling jämfört med TSH-värdena före studien. Forskarna menade att den ökade TSH-nivån således inte kan vara en orsak till att patienterna med sköldkörtelextraktbehandlingen mådde bättre.

De neurokognitiva testerna som utfördes före studiens början och vid slutet av varje behandlingsperiod visade stora skillnader. Samtliga tester var signifikant förbättrade i gruppen som föredrog sköldkörtelextrakt. I gruppen som föredrog levotyroxinbehandling såg man en signifikant förbättring i ett av fyra test (Wechsler memory scale testet). De neurokognitiva testerna som utfördes var GHQ-12 (general health questionnaire), TSQ (thyroid symptom questionnaire), Beck Depression Inventory och Wechsler memory scale, fourth edition.

För att veta mer om varför patienterna föredrog en viss behandlingsform framför en annan tittade forskarna närmare på de olika preferensgrupperna var för sig. Man jämförde då resultaten för båda behandlingsformerna i respektive preferensgrupp. I testresultaten bland dem som föredrog sköldkörtelextrakt fann man att patienterna hade en ännu högre viktminskning (1,8 kilo).  Subjektiva symptom som koncentration, minne, sömn, förmåga att fatta beslut, humör och energi i gruppen med torkat sköldkörtelextrakt var också signifikant bättre. Ingen av dessa förbättringar eller andra förbättringar kunde ses bland de patienter som föredrog levotyroxinbehandling eller bland dem utan preferens.

Behandlingsresultatet och frånvaron av biverkningar, visar att behandling med sköldkörtelextrakt är en god och säker behandling.

Att behandling med torkat sköldkörtelextrakt är en bra behandling för att bota sköldkörtelhormonbrist (hypotyreos) känner man till sedan slutet av 1800-talet. Behandlingen har varit standardbehandling sedan dess. I Sverige har patienter med hypotyreos haft tillgång till många olika läkemedel med sköldkörtelextrakt, men numera finns dessa läkemedel endast att tillgå genom licensansökan.  En bråkdel av landets dryga 400 000 patienter med hypotyreos behandlas med sköldkörtelextrakt.

Tusentals patienter som deltar i olika internetforum över hela världen vittnar om att de blivit friska från hypotyreos genom att byta behandling från levotyroxin till läkemedel med sköldkörtelextrakt.


SAMMANFATTNING:

 • Behandling med sköldkörtelextrakt ökar det aktiva sköldkörtelhormonet T3 medan behandling med levotyroxin minskar T3.
 • Patienter med hypotyreos föredrar behandling med torkat sköldkörtelextrakt framför behandling med levotyroxin.
 • Behandling med sköldkörtelextrakt minskar vikt medan levotyroxinbehandling visar en trend mot ökad vikt.
 • Behandling med sköldkörtelextrakt förbättrar snabbt klassiska hypotyreossymptom .
 • Behandling med levotyroxin minskar koncentrationen av TSH utan att öka koncentrationen av det biologiskt aktiva sköldkörtelhormonet T3.

Symtom är patientens egna subjektiva upplevelser, till exempel att hen lider av sömnproblem eller minskad koncentrationsförmåga.

Behandling med torkat sköldkörtelextrakt kan fås genom licensansökan av behandlande läkare. Ansökningen behandlas av Läkemedelsverket. Preparat på marknaden är Armour Thyroid från Forest Pharmaceuticals (USA), Nature-Throid från RLC Labs (USA) ochThyroid från Erfa (Kanada) m fl.

TSQ – thyroid symptom questionnaire – frågeformulär om vanligt förekommande symptom vid hypotyreos (scrolla till sista sidan).

Referens:

Hoang TD, Olsen CH, Mai VQ, Clyde PW, Shakir MK. Desiccated thyroid extract compared with levothyroxine in the treatment of hypothyroidism: a randomized, double-blind, crossover study. J Clin Endocrinol Metab. 2013 May;98(5):1982-90. doi: 10.1210/jc.2012-4107. Epub 2013 Mar 28.

 © thyroidhormones.wordpress.com

3 tankar om “Torkat sköldkörtelextrakt – en beprövad behandlingsform som föredras av patienterna

 1. Pingback: Missä mennään kilpirauhaskiistassa? | Turpaduunari

 2. Följer man proceduren för att få torkat sköldkörtelextrakt utskrivet upptäcker man något märkligt. Läkaren är den enda i Sverige som legalt har auktoritet att förskriva medicinska preparat. Detta kan man hitta på LMVs sidor.
  I licensansökningen måste Apoteket ansöka till LMV om ett undantag till de ”godkända” medel som finns.
  Varken Apoteket eller LMV har licens att skriva ut farmacevtika.
  Trots detta leker dessa ändå Doktor, och lägger sig i distributionen av ett mycket gammalt och välbeprövat läkemedel. Läkemedelsverket vill att man först använder det tillgängliga, (Levaxin®) som läkaren väl kan skriva ut om detta skulle vara motiverat enligt dennes medicinska legala mening, och som troligen redan har prövats.
  Detta har pågått i decennier och LMV kan inte visa några skador eller biverkningar från torkat sköldkörtelextrakt, då man inte för journal över detta, påstås det.
  Följaktligen måste man inse att LMV inte vill bidraga med ”gratis” kliniska provresultat till de tre företag som tillverkar detta, utan LMV väntar på ansökningar från dessa då dessa avgifter till 80% finansierar LMV verksamhet. Läkarens legala ansvar och patientens hälsointressen åsidosättes för kommersiella intressens skull.
  Storstädning behövs på LMV. Dessa borde dragas i örat och dras ut till vedboden av Socialdepartementet. LMVs finansiering skall inte vara ett kommersiellt äventyr.

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com-logga

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Google-foto

Du kommenterar med ditt Google-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s