‘T3 eller inte T3?’: En poetisk guide för bedömning av sköldkörtelsjukdom

T3 OR NOT T3_Nina_Oksa
Tidskriften Clinical Medicine (2017/12) låter poesin guida undersökning av sköldkörtelsjukdom (1). De assisterande verserna, här översatta till svenska, är skrivna av Jamie Patel och Pierre Berger vid Homerton University Hospital respektive Worthing Hospital.

T3 eller inte T3?

Från slutet utav sängen, är den vilande patienten bekväm i sin bädd?

Och utifrån vädret sett, är hen lämpligt klädd?

För en struma eller förstoring, se efter och kläm,

Sen hur de verkar, är det trötthet eller rastlöshet i dem?

Näst inspektera händer, om fingrars toppar liknar klubbor,

Och känn in den radiala pulsen, för överdrivna lub-dubbor.

Att hålla ett papper eller ej, för vissa är ett dilemma,

Men det hjälper vet vi alla, i sökandet av fin tremor!

Innan du vidare till ansiktet går, erbjud att se vad blodtrycket är,

Känn sedan vid nacke, om lymfadenopati råder här.

Se efter torrhet i huden, du numera bör klara av,

Även om hår i ögonbrynens yttre vingar finns kvar.

Utskjutande ögon eller stirrande blick, bägge kan avslöja trubbel,

Vänligen följ mitt finger, säg mig ser du kanske en dubbel?

Stick ut din tunga, och svälj nu en dryck,

Några tecken på rörelse, du borde stanna till och se upp,

Kan där vara en struma, eller en tyreoglossuscysta?

Dessa subtila tecken är av vikt och bör inte få missas!

Men lita inte på dina ögon, stå bakom och känn efter här.

Det är viktigt att vara säker på, att problemen verkligen finns där!

Du är halvvägs genom testet nu, men håll på den där ölen!

Du måste vara säker på, att inte glömma att palpera trachea.

Härnäst knacka på bröstet, för struma retrosternal,

Trots att du endast sett en, i en Clin Med Journal!

Nu stetoskopet tag fram, och körteln lyssna till,

Det är bäst att spetsa örat för blåsljud undertill!

Testa sen för obstruktion, för deras armar upp mot skyn,

Väsande andning farligt är, eller skiftningar mot rött i hyn.

Se åt periferin, efter pretibialt myxödem,

Du gör bäst i att se det, om du tittar distalt om femur.

Dags nu för lite rörelse, armarna uppåt sträck,

Finner du en svaghet, misstankar snart är väck.

Om de finner det svårt att stå, du snart kommer att märka,

Att symptom på tyreotoxikos, nu är mera stärkta!

Flytta ned till ankeln och låt reflexhammaren slå

Det kommer att bli tydligt nu, ifall reflexerna är på!

Summera dina fynd, och tacka för ert goda samspel.

Minns stegen i dessa rim, så är det ingen chans att det går fel!

Fritt översatt: Nina Oksa, Stockholm 7 juni 2018

Översatt med tillstånd från Royal College of Physicians. Royal College of Physicians har inte bedömt riktigheten i denna översättning.

© thyroidhormones.wordpress.com


Referens

  1. Jamie Patel and Berger Pierre. ‘T3 or not T3?’: A poetic guide to the thyroid exam. Clin Med December 2017 17:586-587; doi:10.7861/clinmedicine.17-6-586a

Boken ”Klinisk endokrinologi” erbjuder läkare bättre möjligheter att hjälpa hypotyreospatienter

Klinisk endokrinologi

© thyroidhormones.wordpress.com

I början av september 2015 gav Studentlitteratur ut boken ”Klinisk endokrinologi” av läkarna Stefan Sjöberg och Cecilia Mattson. Boken är avsedd framförallt för läkare under specialistutbildning ”att användas som praktisk vägledning i tanke och handling” och det är just där – under själva utbildningen – som avgörande information om hypotyreos på något vis tycks ha gått förlorad genom åren. Därför är avsnittet om hypotyreos av Sjöberg och Mikael Lantz mycket välkommen.

Boken tar upp en rad saker som kan underlätta i den kliniska beslutsprocessen och som är avgörande för hypotyreospatienternas tillfrisknande. För trots att dagens sätt att diagnostisera hypotyreos har ett fortsatt starkt fäste i boken, är patienten inte bara ”ett TSH och ett T4” utan läkaren ges en mer än vanligt nyanserad sjukdomsbild av patienten. Hela sjukdomsbilden bör nedtecknas genom ”omsorgsfulla frågor” i anamnesutredningen i syfte att underlätta uppföljning av behandlingseffekterna.

Fortsätt läsa