Mats Reimer har fel om torkat sköldkörtelextrakt

Behandling av hypotyreos med torkat sköldkörtelextrakt kritiseras av läkare trots att forskning visar att det är en bra behandlingsmetod.

© thyroidhormones.wordpress.com

I SVTs Aktuellt igår (9/9)* kunde vi höra att många människor söker sig till nätet för att få och ge råd om hur man behandlar olika sjukdomar. I nyhetsinlaget berättade hypotyreospatienten Monica Halldin om hur hon via Facebook fått veta att det finns andra behandlingar än Levaxin för hypotyreos, något som hon inte fått veta av sina vårdgivare. Den behandling hon önskar få prova – läkemedel av torkat sköldkörtelextrakt – kritiserades i inslaget av läkaren Mats Reimer som menade att effekten av preparaten inte är vetenskaplig kartlagd och kan vara farliga för patienterna att behandlas med.

”Om läkemedel av torkat sköldkörtelextrakt hade varit farligt för patienterna, så hade det funnits vetenskapliga studier som bekräftar detta.”

Men Mats Reimer har fel om de torkade sköldkörtelextrakten.Som forskningsintresserad kan han och andra som lättvindigt påstår att extrakten inte är vetenskapligt kartlagda, enkelt finna vetenskapliga stöd om preparatens potens i forskningsdatabaser som exempelvis Pubmed och Medline. Om läkemedel av torkat sköldkörtelextrakt verkligen hade varit farliga för patienterna, så hade det funnits vetenskapliga studier som bekräftar detta. Preparaten har trots allt använts för behandling av hypotyreos sedan slutet av 1800-talet. Men sådana studier finns inte. Ur nämnda forskningsdatabaser kan vi däremot finna ett stort antal vetenskapliga studier som historiskt men även i modern tid visar att hypotyreospatienter blir friska av extrakten. De nyare studierna visar även att de ”gamla” preparaten av torkat sköldkörtelextrakt fungerar bättre än ”de modernare” levotyroxinpreparaten.
Läs mer

Annonser