ÖPPEN FRÅGA TILL SVENSKA ENDOKRINOLOGFÖRENINGEN

VILKA BEVIS MENAR SVENSKA ENDOKRINOLOGFÖRENINGEN VISAR ATT BEHANDLING MED LEVAXIN GÖR PATIENTER MED HYPOTYREOS FRISKA FRÅN SJUKDOMEN?

Idag behandlas närmare 420 000 svenskar med sjukdomen hypotyreos med levotyroxin. Det vanligaste läkemedlet med substansen levotyroxin i Sverige är Levaxin, landets tredje mest förskrivna läkemedel och i praktiken det enda behandlingsalternativet för patienter med hypotyreos.

Allt fler patienter med hypotyreos uppger att de inte blir friska från sjukdomen och en nyligen avslutad online-undersökning* visar att en övervägande majoritet bland hypotyreospatienter har fortsatta symptom och tecken som definierar sjukdomen trots behandling med levotyroxin och normalt TSH. Endast 1.1 % av undersökningens 468 deltagare uppger att de är friska.

Det är rimligt att förutsätta att Sveriges hypotyreospatienter ska få en god och evidensbaserad behandling. Därför är min fråga till Svenska Endokrinologföreningen:

Vilka bevis i form av randomiserade kliniska studier menar Svenska Endokrinologföreningen visar att behandling med levotyroxin kan göra patienter friska från hypotyreos?

(Frågan är sänd till Svenska Endokrinologföreningen 2015-05-06 och svar från dem publiceras här så snart det inkommer. Ta gärna del av kommentarerna och lämna gärna en själv.)


Hypotyreos innebär att kroppens celler lider av brist på sköldkörtelhormon. Samtliga celler i kroppen är i behov av sköldkörtelhormon för att fungera optimalt. Idag saknas analysmetoder för att mäta omsättningen av sköldkörtelhormon på vävnadsnivå.

Levotyroxin är en syntetiskt framställd substans av sköldkörtelhormonet tyroxin (T4) som en frisk sköldkörtel bildar mest av. Hormonet måste omvandlas i kroppens celler för biologiskt verkan.

TSH är ett hypofyshormon som bland annat stimulerar bildning av sköldkörtelceller och dess hormon. Idag diagnostiseras hypotyreos efter värdet på TSH i blodet.

Brevet i sin helhet: ÖPPEN FRÅGA TILL SVENSKA ENDOKRINOLOGFÖRENINGEN 2015-05-06

* Undersökningen Blir man frisk från hypotyreos av Levaxin när TSH är normalt och dess resultat.