Nu kan riksdagsbeslut ge behandlingsalternativ till Levaxin

© thyroidhormones.wordpress.com

Patienter med hypotyreos har i praktiken endast ett läkemedel som de kan få behandling med trots expertuppgifter att 15 procent inte svarar på denna behandling. Det kan riksdagen ändra på det den 27 april när de fattar beslut om förslag om nya riktlinjer för behandling av sjukdomen. 

I början av mars 2016 offentliggjorde Socialstyrelsen uppgifter om läkemedel som expedierats mot recept år 2015. Av statistiken för behandlingsformerna för sjukdomen hypotyreos framgår att 431.560 patienter (98,4 procent) fick behandling med läkemedelssubstansen levotyroxin. I praktiken består denna behandling av ett enda läkemedel – Levaxin – då antalet sålda dygndoser under året för läkemedlet var över 88 miljoner medan antalet sålda dygnsdoser för systerläkemedlet Euthyrox var drygt 1 miljon.

För andra behandlingsformer än levotyroxin är siffrorna mycket låga. Endast 6.390 patienter (1,46 procent) fick behandling med liothyronin som oftast används i kombination med levotyroxin, och ännu färre – bara 630 patienter (0,14 procent) fick behandling med läkemedel av torkat sköldkörtelextrakt.
Ska Levaxin vara det enda valet för över 430 000 patienter
Det är ett faktum att alla patienter inte blir hjälpta av levotyroxin. Det är också ett faktum att hypotyreospatienter kontinuerligt nekas annan behandling.

För Medscape uppger Jacqueline Jonklaas, en av huvudförfattarna till den amerikanska expertorganisationen American Thyroid Associations (ATA) senaste riktlinjer från 2014 för behandling av hypotyreos, att cirka 15 procent inte svarar på sin levotyroxinbehandling. Samma procentsats diskuteras i ScienceDaily av riktlinjernas andra huvudförfattare Antonio Bianco som också är medförfattare till 2015 års mest uppseendeväckande forskningsstudie där det framkommer att behandling med levotyroxin kan förvärra hypotyreos. I gällande riktlinjer för behandling av hypotyreos från 2012 av Europas expertorganisation European Thyroid Association (ETA) anges siffran vara 10 procent.

Räknat i svenska siffror innebär den senaste siffran – ATA-experternas uppgift att 15 procent inte blir friska av sin levotyroxinbehandling – att minst 60.000 patienter i vårt land kan vara felbehandlade och i behov av annan behandling än Levaxin. Sannolikt kan denna siffra vara ännu högre då experternas procentsatser ökat från någon procent på bara några år.

Det är nödvändigt och inte minst akut att någon på allvar tar på sig ansvaret att lösa frågan hur dessa patienter ska behandlas.

Lyckligtvis och på samma gång anmärkningsvärt är, att det är riksdagsledamöter som uppmärksammat den viktiga frågan hur dessa patienter ska få möjlighet att bli friska. Rimligt hade varit om Socialstyrelsen upprättat nationella riktlinjer för behandling av sjukdomen som är en av Sveriges vanligaste idag.

I motionen 2015/16:1401 uppmanar ledamöterna Ingela Nylund Watz (S), Yilmaz Kerimo (S) och Azadeh Rojhan Gustafsson (S) riksdagen att klubba igenom deras förslag att upprätta nya riktlinjer för behandling av hypotyreos. Av motionen framgår att dessa tre ledamöter förstått det tusentals patienter erfar – att Levaxin inte fungerar för alla och att liothyronin och läkemedel av torkat sköldkörtelextrakt ger bättre effekt (se utdraget nedan).

Frågan hur patienter som inte blir friska av Levaxin ska behandlas är därmed en riksdagsfråga och det vore fortsatt förödande om kammaren inte inser allvaret i den situation som råder när ärendet avgörs den 27 april i år.

 

Ur Motion 2015/16:1401;

De behandlingsmetoder som används vid hypotyreos idag är från 1960-talet och vanligtvis förskrivs medicinen Levaxin. Ny kunskap pekar dock på att denna behandling inte fungerar för alla och att andra tillgängliga mediciner, Liothyronin och ND, ger bättre effekt. Ytterst få patienter i Sverige har dock tillgång till dessa medan de är vanligare i utlandet. Kunskapen om dessa nya behandlingsmetoder inom svensk sjukvård är låg och behöver förbättras. Dessutom behöver kunskapen fördjupas avseende sjukdomstillstånd med likartad symptombild som hypotyreos för att felbehandling ska kunna undvikas. Det är inte rimligt att många, företrädesvis kvinnor, tvingas till åratal av tröstlösa kontakter med vården på grund utav att kunskapen och behandlingsmetoderna inte utvecklas.

(Anm. ND är en förkortning av natural desiccated thyroid som vanligtvis förkortas NDT och i Sverige går under namnen naturligt sköldkörtelhormon eller torkat svinsköldkörtelextrakt. Liothyronin har varit registrerat i Sverige sedan 1957 och läkemedel av torkat sköldkörtelextrakt har funnits sedan slutet av 1800-talet och registrerade på den svenska marknaden under åren 1935-1990 att ingen av dessa behandlingsformer kan betraktas som ”nya”).

 

© thyroidhormones.wordpress.com


Hypotyreos är en sjukdom som uppstår när kroppens vävnader och organ lider av brist på sköldkörtelhormon. Idag finns det inga analysmetoder som kan mäta hur tillgång och omsättningen av sköldkörtelhormon ser ut i kroppens olika vävnader och organ.

För behandling av hypotyreos finns det i huvudsak tre behandlingsformer:

Levotyroxin är en läkemedelssubstans i form av syntetiskt tyroxin (T4). Tyroxin i sin tur är ett av många hormon som en normalt fungerande sköldkörtel bildar. Levotyroxin är den aktiva substansen i läkemedlet Levaxin – Sveriges tredje mest förskrivna läkemedel år 2014. För biologisk verkan måste tyroxin/levotyroxin omvandlas till sköldkörtelhormonet trijodtyronin/T3.

Liothyronin är en läkemedelsubstans i form av syntetiskt trijodtyronin (T3). Trijodtyronin bildas i sköldkörteln men i större utsträckning i kroppens vävnader när kroppen har tillgång till både tyroxin och trijodtyronin. Läkemedel med syntetiska former av T3 går under namnen Liothyronin, Cytomel och Thybon varav de två sistnämnda är licensläkemedel.

Läkemedel av torkat svinsköldkörtelextrakt innehåller samtliga sköldkörtelhormon och många derivat av dessa som en frisk sköldkörtel bildar och utsöndrar. Läkemedel av torkat sköldkörtelextrakt har använts sedan slutet av 1800-talet och används fortfarande med goda behandlingsresultat. Det finns inga studier som visar att halter av sköldkörtelhormon i preparaten varierar onormalt mycket hos de läkemedelspreparat som finns idag. Det finns inga studier som visar att preparaten innehåller några orena substanser som det påstås i viss media. Det finns inga studier som visar att behandling med torkat sköldkörtelextrakt är farligt.

Olika läkemedel av torkat sköldkörtelextrakt har funnits i Sverige mellan åren 1935-1990. Det senaste läkemedlet att avregistreras i vårt land hette Thyranon av N V Organon, som efter tjugo års kamp mot Läkemedelsverket till slut tvingades kasta in handduken.

Behandling med läkemedel av torkat sköldkörtelextrakt kan fås genom licensansökan av behandlande läkare. Ansökningen behandlas av Läkemedelsverket. Preparat på marknaden är Armour Thyroid från Forest Pharmaceuticals (USA), Nature-Throid från RLC Labs (USA) och Thyroid från Erfa (Kanada) m fl.


Läs mer

Medicinsk handbok ger vägledning i behandling av hypotyreos med liothyronin och torkat sköldkörtelextrakt:
Boken ”Klinisk endokrinologi” erbjuder läkare bättre möjligheter att hjälpa hypotyreospatienter

Hypotyreospatienter föredrar behandling med torkat sköldkörtelextrakt:
Hillary Clinton gör slut på all smutskastning av torkat sköldkörtelextrakt
Torkat sköldkörtelextrakt – en beprövad behandlingsform som föredras av patienterna
Bok får danska hypotyreospatienter att byta behandling och bli friskare

Svenska Endokrinologföreningen kan inte ange vilka bevis det finns som visar att levotyroxin gör hypotyreospatienter friska:
ÖPPEN FRÅGA TILL SVENSKA ENDOKRINOLOGFÖRENINGEN
Nej, Svenska Endokrinologföreningen, ert svar duger inte för 420.000 patienter!
60 års frånvaro av bevis är inte en gåta, utan ett svar: Levaxin botar inte hypotyreos

 

© thyroidhormones.wordpress.com

 

 

12 tankar om “Nu kan riksdagsbeslut ge behandlingsalternativ till Levaxin

 1. Pingback: Missä mennään kilpirauhaskiistassa? | Turpaduunari

 2. Jag har bara en fråga! Varför blir inte vi som vill, erbjuden svinsköldkörtelhormon, i stället för Levaxin när vi inte mår bättre av levaxin? Många biverkninga, kända för alla och dokumenterade, och jag vet inga biverkningar hos svinsköldkörtelhormonet! Har jag inte rätt att bestämma över min egen kropp och vad jag stoppar i mig? Har ätit svinsköldkörtelhormon en längre tid, börjar äntligen känna mej som en hel människa och mår jättebra. Började med Levaxin 1988! Har mått mer eller mindre dåligt sen dess. Värdena på mina provsvar är numera näst intill perfekt, det har dom aldrig vait tidigare! Jag säger som mitt barnbarn:”Va ä problemet männska”!! Svaret är uppenbarligen helt självklart!

  PS Hoppas detta kommer till dom som ska beslut i denna fråga DS

 3. Jag är en av alla oss som inte blivit botad av Levaxin och Lio. Jag har diagnos hypotyreos sedan ca 15 år. Då jag inte fått adekvat behandling har jag drabbats av: ständig värk, bristande livskvalitet och mer därtill samt oförmåga att utöva mitt yrke (socionom och KBT-terapeut), blivit utförsäkrad från FK och därmed helt utan inkomst under två år (då har min make har fått försörja mig), har tvingats bli pensionär vid fyllda 61 år med mycket låg pension istället för att yrkesarbeta vilket är det jag allra helst vill.

  Det är helt horribelt att människor ska tvingas att bli plågade av den svenska sjukvården, istället för att få behandling som botar. Och beprövad medicin finns, men kunskapen saknas!

  lisbethwestman@hotmail.com

  ________________________________

  • Hej Lisbeth

   Tack att du delar med dig och tråkigt att läsa att du har samma erfarenhet som tusentals andra hypotyreospatienter.

   Många vittnar om att behandling med kombinationsbehandling som du har, mår bättte, men att de inte blir friska förrän de får behandling med läkemedel av torkat sköldkörtelextrakt.

   Vad gäller behandling med torkat sköldkörtextrakt visar statistiken att tre gånger så många får behandling med dessa läkemedel i Norge. Många svenskar åker också dit för att få hjälp – kanske kan det vara en väg även för dig och andra i din situation.

   Varma hälsningar Nina

 4. När nu alla oroas av de kraftigt ökande sjukskrivningskostnaderna vore väl detta en mycket intressant väg att utreda för att spara både samhällspengar och personliga lidanden.
  De sjukskrivningar som tydligen ökar mest är ”kvinnor med psykiska diagnoser” och det är väl betydligt fler än jag som under åren med Levaxin fått veta av flera olika läkare att jag borde söka för psykiska problem eftersom det inte är nåt fel med Levaxinbehandlingen.

  Lek med tanken att de ca 10% som enligt vetenskapen inte är hjälpta av Levaxin t.ex. skulle få prova sig fram till en korrekt dos NDT? De handlar om ungefär 42.000 personer! Antagligen är flera, eller kanske många, av dessa långtidssjukskrivna. Hur mycket skulle inte samhället och individerna tjäna på att få dessa i arbete igen?! OM man skulle kunna räkna fram siffror på hur mycket detta kostar samhället så borde det vara lätt att visa på vinsten med att sjukvården kan erbjuda annat än endast Levaxin. Tänk vad många läkartimmar som skulle frigöras om dessa 42.000 personerna bara skulle behöva 1-2 besök per år istället för att gå ca 12-15 gånger per år bara för att förlänga en sjukskrivning.

  • Jeg er så heldig at etter jeg startet med NDT (og vel kom igang der) har legebesøkene blitt redusert til 1 årlig for å få ny resept… Og er tilbake i 100% jobb.
   Tenk om det poetnsielt også gjelder mer enn de ”færre enn 2000” av de ”mer enn 200 000” som er hypo i Norge…

   • Grattis till din nyvunna hälsa.

    Du kommer att finna nya förbättringar i din hälsa flera år framöver, tro mig.

    Ditt exempel är viktigt för många som kämpar med sitt Levaxin, Thyroxin och Euthyrox i norden.

    Vi får hoppas att fler än just din läkare får upp ögonen för torkat sköldkörtelextrakt – hur ska de och andra annars få kunskap och erfarenhet av behandling som verkligen hjälper.

    Läkare i norden och i Europa där vi saknar läkemedel av torkat sköldkörtelhormon på våra apotekshyllor, ser inte hypotyreospatienter tillfriskna utan provsvar som ”normaliseras”.
    Det är verkligen inte samma sak.

   • Hej smgj!!
    Får säga grattis till dig, vilken läkare har du vänt dig till i Norge? jag bor i närheten Oslo har en bra läkare men han kan tyvärr inte mycket om sköldkörteln (men han försöker), har Levaxin sedan 44 år tillbaka o senaste året tillägg Lio.. Men mår fortsatt inte bra, vill pröva Ntd för att se om det kan hjälpa….mvh carina
    har mailadress om du vill o kan sända info… matrixnina@hotmail.com

   • Hei Carina.
    Jeg bor i en utkantkommune og har en motvillig utskrivende fastlege som ”ikke vil ta ansvar” og som jeg sådan ikke kan anbefale.
    Men for å komme igang med en NDTbehandling så anbefaler jeg deg å sjekke opp i hva private legesenter i området har for syn på saken. Det finnes noen – iallfall i Osloområdet som ikke er så negative til denne behandlingen som leger flest.

  • Bra skrivet. Detta borde regering och läkarvetenskapen ta del av. Tänk vad stora pengar man kunde spara genom att pröva att hjälpa drabbade som inte blir hjälpta av syntetiskt läkemedel.

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com Logo

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Google-foto

Du kommenterar med ditt Google-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s