Grav jodbrist bland cancerpatienter

Är Lugols Lösning lösningen

Grav jodbrist konstaterad bland cancerpatienter. Behandling med jod ser ut att vara effektivt. 

© thyroidhormones.wordpress.com

Nu i maj 2017 publicerades resultatet av en iransk forskningsstudie i tidskriften Asian Pacific Journal of Cancer Prevention där forskare studerat urinhalter av jod bland cancerpatienter.

Här fann de att en klar majoritet av studiens 85 patienter med olika former av cancer, led av grav jodbrist. Jodbristen var lika vanlig bland män som den var bland kvinnor.

88,1 % var drabbade av grav jodbrist, dvs jodkoncentrationer i urin som är mindre än 20 μg/L.

7,1 % var drabbade av mild jodbrist, eller jodkoncentrationer mellan 20–49 μg/L.

2,4 % av patienterna var drabbade av moderat jodbrist, eller 50–99 μg/L.

Ur artikeln, dess introduktions- och diskussionsavsnitt, får vi en rad intressanta fakta kring samband mellan jod och cancer och hur behandling med jod är effektiv.

Jod associeras med ökad risk för cancertyper som har receptorer för sköldkörtelhormon, och som exempel nämns bröst-, sköldkörtel- och magcancer. För den som inte vet om det, så ingår jodatomer i sköldkörtelhormonmolekyler och halter av dessa hormon rubbas på olika vis när vi lider av jodbrist.

Brist på jod associeras även med fibrocystisk bröstsjukdom, skriver författarna och berättar vidare att fibrocystisk vävnad kan förvandlas till normal vävnad av jodbehandling.

Jod, får vi veta, har associerats med krympande storlek på prostata när det har använts vid prostatacancer och det har också visats leda till programmerad celldöd (apoptos) i bröstcancerceller när det används i koncentrationer – 50 milligram jodid eller jod per dag – en koncentration som författarna anger vara hälsosam för kroppen i sin helhet men som med råge överstiger rekommenderat jodintag idag som är 150 mikrogram för vuxna och runt 250 mikrogram för gravida.

Vi får också veta att det i länder med högt intag av jod i föda, som i Japan och på Island, är färre som drabbas av struma (förstorad sköldkörtel) och bröstcancer. I Japan  är jodkonsumtionen 13,8 milligram per dag.

Annan intressant information ur artikeln är att det anses vara bevisat att jodbrist orsakar fibocystisk bröstsjukdom och cystor på äggstockar. Jodbehandling ska ha varit en förstahandsbehandling vid muskelknutor i livmodern (fibroider, myom) där jod helt enkelt ströks på knutorna. Jodbrist i magvävnad som är drabbad av cancer, har konstaterats i länder som Turkiet och i Iran i områden som betraktas vara jodfattiga och ökat jodintag i områden med jodbrist har visats minska fall av magcancer. I magen, skriver forskarna, fungerar jod som skydd mot bakterietillväxt och särskilt mot bakterien Helicobacter pylori och jodkoncentrationer i urin och i blod har föreslagits kunna användas som markörer för just magcancer. I lungor har man också sett jodets anticancereffekter. Här har ökade halter av jod visats främja apoptos i lungcancer (non-small cell lung cancer). När det gäller sköldkörtelcancer, där vi de senaste åren sett en dramatiska ökning av fall, har man om jod sagt att det har en skyddande effekt mot tumörer medan brist på jod associeras med cancer i körteln.

Av den här studien, är det lätt att förstå vikten av att vi människor och även djur, får i oss tillräckligt med jod. Men om joderat och hårt raffinerat vitt bordssalt – som ännu inte bevisats minska varken fall av cancer eller hypotyreos –  eller den till synes låga rekommendationen av dagligt intag av jod är lösningar vid jodbrist, får nog begrundas med åtminstone något uns av skepsis.

Av: Nina Oksa 
nina.oksa@gmail.com

 


FAKTA

Enligt WHO (World Health Organization) föreligger jodbrist om koncentrationen av jod i urin hamnar under 100 μg/L.

Omkring 90 procent av dagligt jodintag anses utsöndras med urin hos en frisk människa.


2017-05-25 – Den internationella Sköldkörteldagen till ära.

© thyroidhormones.wordpress.com

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com Logo

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Google-foto

Du kommenterar med ditt Google-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s